การทำสบู่ก้อน สบู่เหลวแบบธรรมชาติ เจลสบู่แบบธรรมชาติ Natural Soap Making

Last updated: Jul 27, 2019  |  405 จำนวนผู้เข้าชม  |  ภาพข่าวสารและกิจกรรม

การทำสบู่ก้อน สบู่เหลวแบบธรรมชาติ เจลสบู่แบบธรรมชาติ Natural Soap Making

อบรมเชิงปฏิบัติแบบเข้มข้นสำหรับมืออาชีพ

การทำสบู่ก้อน สบู่เหลวแบบธรรมชาติ เจลสบู่แบบธรรมชาติ Natural Soap Making

อ.คมสัน หุตะแพทย์ : ผู้บุกเบิกการทำสบู่ธรรมชาติ  บรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

รุ่น 4 วันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น.


ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำสบู่ธรรมชาติอย่างละเอียดทั้งสบู่ก้อน เจลสบู่ (Soap Gel)   และสบู่เหลว (Liquid Soap) ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ (ไม่ใช้ Sodium Lauryl Sulfate)  ซึ่งเจลสบู่และสบู่เหลวแบบธรรมชาติที่ผลิตจากน้ำมันพืชแบบบีบเย็น (Cold Pressed Oil)  นี้จะหาที่เรียนค่อนข้างยาก สามารถตั้งสูตรสบู่ และกำหนดคุณสมบัติของสบู่ได้ด้วยตัวเองด้วยการเลือกชนิดและเกรดของน้ำมันพืช สามารถทำสบู่ได้ตั้งแต่เกรดพื้นฐานไปจนถึงเกรดพรีเมี่ยมและสบู่ Organic เพื่อการจำหน่ายทั้งในประเทศหรือส่งออกได้

 

 

กำหนดการ

08.00-08.30 น.ลงทะเบียน รับเอกสาร
08.30-09.45 น.บรรยาย “หลักการพื้นฐานการทำสบู่ธรรมชาติ” “การคำนวณและตั้งสูตรสบู่” “การเลือกชนิดของน้ำมันและด่าง”
09.45-10.15 น.ฝึกปฏิบัติ “ทดสอบการใช้สบู่ที่ทำจากน้ำมันชนิดต่างๆ “แบ่งกลุ่ม ออกแบบ และตั้งสูตรสบู่”
10.15-10.30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-11.30 น.   บรรยาย “การทำสบู่ด้วยวิธีกวนมือที่อุณหภูมิต่ำ “การกวนสบู่ด้วยเครื่องกวน” “การใส่สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย” “เทคนิคการสร้างลวดลายในสบู่” “แบบสบู่ การตัดสบู่ และการห่อ”
11.30-12.30 น.ฝึกปฏิบัติ “ทำสบู่ก้อนแบบธรรมชาติด้วยวิธีกวนมือ”
12.30-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น.บรรยาย “การทำสบู่เหลวแบบธรรมชาติ และเจลสบู่แบบธรรมชาติ” “การตั้งสูตรสบู่เหลวและเจลสบู่” “การเลือกชนิดของน้ำมันและด่าง  สาธิต การทำเจลสบู่และสบู่เหลวแบบธรรมชาติด้วยวิธีการตุ๋น
15.00-15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น.   ปฏิบัติ “ทำเจลสบู่และสบู่เหลวแบบธรรมชาติ”
16.30-17.30 น.   บรรยาย “การทดสอบค่ามาตรฐานของสบู่” การขอการรับรองมาตรฐานสบู่ มาตรฐาน มอก. มาตรฐาน Organic”

รับฟรีมูลค่า 500 บ.
1.ชุดสบู่ก้อน เจลสบู่ และสบู่เหลวแบบธรรมชาติ 1 ชุด
2.หนังสือคู่มือการทำสบู่ธรรมชาติ 1 เล่ม

สมัครได้ที่
โทร.095-0672728,02-2795118
Line ID : @grandpaurbanfarm
www.facebook.com/ วารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ  
www.facebook.com/pages/วารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ  
www.facebook.com/ สวนผักบ้านคุณตา

ค่าลงทะเบียน 1,850 บ. (รับจำนวนจำกัด)

สถานที่อบรม มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา 22 ซ.ชำนาญอักษร ถ.พหลโยธิน 9 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

Powered by MakeWebEasy.com