วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ พลังงานทางเลือกการพึ่งพาตนเองและการบริโภคที่ไร้สารพิษ
เพื่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
New

เพาะเห็ดแบบมืออาชีพ ด้วยระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

฿ 70 ฿ 70
สมาชิก ฿ 58 ฿ 58 -17%

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงปูนา-แมลงดานา ในถังพลาสติก

฿ 70 ฿ 70
สมาชิก ฿ 58 ฿ 58 -17%

ปลูกผักอินทรีย์ แบบมืออาชีพ

฿ 70 ฿ 70
สมาชิก ฿ 58 ฿ 58 -17%

ต้นแบบเลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้ออินทรีย์

฿ 70 ฿ 70
สมาชิก ฿ 58 ฿ 58 -17%
คลังความรู้ บทความเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชปลอดสารเคมีและการทำเกษตรเมือง
ตัวอย่างและกรณีศึกษาจากเกษตรกรผู้ทำจริง รู้จริงจนประสบความสำเร็จ

“ทำให้พื้นที่เกษตรตัวเองมีหลุม 1 หลุม เท่ากับจำนวนน้ำที่ถูกเก็บไว้บนพื้นที่สูงมันจะเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำที่บ่าท่วมลงไปก็จะลดลง ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งก็จะมีเพิ่มขึ้น”

คุณบุญเลี้ยง รื่นมาลัย หรือ ป้าเปี๊ยก กับสามีคือ ลุงเลิศ ตัดสินใจเปลี่ยนการจัดวางผังที่ดินใหม่ ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล

คุณทวี แก้วสระแสน พักการทำนา เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว ได้หันมาปลูกผักอินทรีย์ มีอาหาร สร้างรายได้ระหว่างฤดูฝนที่จะมาถึง

แหล่งข้อมูลพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เทคโนโลยีการจัดการน้ำ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรและการพึ่งพาตนเองในอนาคต

ตู้เป็นอะลูมีเนียมและวัสดุกันความร้อนฉนวนพลาสติก ใส่ก้อนเห็ดโดยตั้งกับพื้นเป็นรูปตัว U มีถังน้ำวางด้านนอก

How to การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ
เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการพึ่งพาตนเองแบบครบวงจร

สบู่เหลวธรรมชาติ คือของเหลวที่มีส่วนผสมของเนื้อสบู่ 25% นอกนั้นเป็นน้ำ อาจมีส่วนประกอบอื่นๆ เพียงเล็กน้อย มีคุณสมบัติใช้ชำระล้างทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกาย

สบู่สมุนไพร ก็คือสบู่ธรรมชาติที่เติมสารสกัดสมุนไพรลงไปในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สบู่มีสรรพคุณพิเศษในการบำรุงผิวพรรณ

สบู่ธรรมชาติ เป็นสบู่ที่ผลิตขึ้นโดยวิธีธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์ สามารถผลิตใช้เองได้ในครอบครัว เพื่อความประหยัดและความปลอดภัย

เรื่องเล่าอันน่าประทับใจ จากหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและจากต่างแดน

เมืองโอไดบะ (Odaiba) เป็นเมืองชายฝั่งที่ถูกสร้าง ขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์กลางกรุงโตเกียว

ติดตามกิจกรรม หลักสูตรการอบรมและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

อบรมเชิงปฏิบัติแบบเข้มข้นสำหรับมืออาชีพ รุ่น 4 วันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562 โดย อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผู้บุกเบิกการทำสบู่ธรรมชาติ

หลักสูตรปรับปรุง โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านเรือน วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 62

โดย อาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ บรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เสาร์ 31 สิงหาคม 2562

Powered by MakeWebEasy.com