ภาพข่าวสารและกิจกรรม

รุ่น 3 วันเสาร์ 28 กันยายน 2562 วิทยากร  อ.คมสัน หุตะแพทย์ บรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

อบรมเชิงปฏิบัติแบบเข้มข้นสำหรับมืออาชีพ รุ่น 4 วันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562 โดย อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผู้บุกเบิกการทำสบู่ธรรมชาติ

หลักสูตรปรับปรุง โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านเรือน วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 62

โดย อาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ บรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เสาร์ 31 สิงหาคม 2562

Powered by MakeWebEasy.com