ฉบับที่ 6/2560

คุณสมบัติสินค้า:

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบประยุกต์

Share

Share

ฉบับที่ 6/2560 การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบประยุกต์

เรื่องประจำฉบับ
•การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองแบบประยุกต์
•มหาชีวาลัยอีสานพลังงานทดแทน สวนวนเกษตรเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าเกื้อกูลวิถีเกษตรกรรม ด้วยนวัตกรรมโซลาร์เซลล์แบบประยุกต์
•โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนทางเลือก เกษตรทางเลือกพลังงานทางเลือก โซลาร์เซลล์ระบบไฟฟ้า DC แรงดันปานกลาง-สูง

พิเศษจากปก
•โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ควบคุมการใช้น้ำ พ่นหมอก ปรับอุณหภูมิความชื้น แสงกว่าง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
•โรงเพาะเห็ดอินทรีย์ 4.0 ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ควบคุมและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น

เกษตรปลอดสารเคมี
เกษตรเมือง : เกษตรเมืองกลางกรุงเบอร์ลิน สวนผักอินทรีย์ อาหารออร์แกนิค สิทธิพลเมืองและการผสานวัฒนธรรม

รายละเอียดวารสาร
ราคาปก : 65 บาท
ราคาสมาชิก : 58 บาท
รายละเอียดของวารสาร ISSN : 1905-5080
จำนวน: 68 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69นิ้ว
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ, สี่สี 16หน้า
ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน
หน่วย : เล่ม

Powered by MakeWebEasy.com