ฉบับที่ 9/2559

คุณสมบัติสินค้า:

สู้ภัยแล้ง ต้านน้ำท่วม สร้างสระเก็บน้ำในไร่นา จัดการน้ำอย่างยั่งยืน

Share

Share

ฉบับที่ 9/2559  สู้ภัยแล้ง ต้านน้ำท่วม  สร้างสระเก็บน้ำในไร่นา จัดการน้ำอย่างยั่งยืน

พิเศษจากปก
•โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าระบบไฮบริด
•โคก หนอง นา โมเดล ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชา

เรื่องประจำฉบับ
•สู้ภัยแล้ง ต้านน้ำท่วม สร้างสระเก็บน้ำในไร่นา จัดการน้ำอย่างยั่งยืน
•สร้างสระเก็บน้ำในไร่นา บริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน สู้ภัยแล้ง ต้านน้ำท่วม
•โคก หนอง นา โมเดล ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชา
•สระเติมน้ำบาดาล เทคนิคสร้างสมดุลน้ำ ลดความเสี่ยงต่อชั้นน้ำบาดาล

เกษตรปลอดสารเคมี
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต : ดักยุงด้วยกลิ่นและแสงสีม่วง เทคโนโลยีประยุกต์ในคอกสัตว์เลี้ยงแบบธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ : น้ำท่วม ภัยแล้ง อยู่รอดได้ ด้วยโคก หนอง นา โมเดล

พลังงานทางเลือก
พลังงานทางเลือก : การติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองระบบ Hybrid System เชื่อมต่อกับสายส่ง และมีแบตเตอรี่สำรองไฟ

รายละเอียดวารสาร
ราคาปก : 60 บาท
ราคาสมาชิก : 54 บาท
ISSN : 1905-5080
จำนวน : 76 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 8.27 x 11.69 นิ้ว
เนื้อในพิมพ์ : เขียว เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
เนื้อในพิมพ์ : สี่สี 16 หน้า
ชนิดกระดาษ : ปอนด์และอาร์ตมัน
หน่วย : เล่ม

Powered by MakeWebEasy.com