เกษตรอินทรีย์

จากสวนเคมี เปลี่ยนผ่านสู่สวนผลไม้ธรรมชาติ

จุลินทรีย์จาวปลวก คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพกลุ่มหนึ่ง ที่ถูกค้นพบโดย คุณจักรภฤต บรรเจิดกิจ ปราช­์ชาวนา จังหวัดพิจิตร โดยนำจาวปลวกมาผสมคลุกเคล้ากับข้าวสุกและน้ำสะอาด หมักทิ้งไว้เพียง 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้งานได้

จุลินทรีย์ก้อนเบ­จคุณ เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เผยแพร่โดย มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระ

เกษตรกรรุ่นใหม่ ทำเกษตรผสมผสาน รวยได้ตั้งแต่ยังหนุ่ม

ปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก เลี้ยงปลา พึ่งพาตนเอง

วลัยพร ภูมิรัตน์ หรือบี เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจรักการทำเกษตรอินทรีย์

“ทำให้พื้นที่เกษตรตัวเองมีหลุม 1 หลุม เท่ากับจำนวนน้ำที่ถูกเก็บไว้บนพื้นที่สูงมันจะเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำที่บ่าท่วมลงไปก็จะลดลง ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งก็จะมีเพิ่มขึ้น”

คุณบุญเลี้ยง รื่นมาลัย หรือ ป้าเปี๊ยก กับสามีคือ ลุงเลิศ ตัดสินใจเปลี่ยนการจัดวางผังที่ดินใหม่ ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล

คุณทวี แก้วสระแสน พักการทำนา เนื่องจากต้องประสบกับปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว ได้หันมาปลูกผักอินทรีย์ มีอาหาร สร้างรายได้ระหว่างฤดูฝนที่จะมาถึง

คุณสหราช ทวีพงษ์ นำทฤษฎีและประสบการณ์จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อการพึ่งตนเองได้จริง ในพื้นที่เกษตร 8 ไร่ ที่เรียกว่า “สวนวังสัปปายะ”

"เราเก็บน้ำได้ 300% หนึ่งน้ำฝน สองจากน้ำชลประทานที่ปล่อยมาให้ และสามน้ำจากคนที่เขาไม่เก็บกัน เขาไม่มีหนองเก็บ เราก็ดึงน้ำปล่อยน้ำเข้าสวนเราทั้งหมด”

เคล็ดลับการทำเกษตรบรรเทาน้ำท่วมและภัยแล้งบนพื้นที่ 42 ไร่ จากคุณอุทุมพร สุขแพทย์ หรือผู้ใหญ่อ้อย

“ถ้าเราอยากมาทำเกษตร ก็ควรศึกษาทำความรู้จักพืช ที่เราจะปลูกให้ดีเสียก่อน ดูว่าต้นทุนมันสูงไหม และที่สำคัญ

ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ กับ ธงชนะ พรหมมิ ผู้สร้างกองทัพจุลินทรีย์พันธมิตรเพื่อนผัก

คนที่ชาญฉลาดที่สุดคือ คนที่พึ่งตนเอง คนที่มีอุดมการณ์ คนที่เพิ่มผลผลิตด้วยศักยภาพของพืช ไม่ใช่ด้วยศักยภาพของเทคโนอย่างเดียว

Powered by MakeWebEasy.com